Nová identita a nové stránky

Nová korporátna identita a nové internetové stránky spoločnosti Remak

Spoločnosť REMAK, predný výrobca vzduchotechnických zariadení, vstúpila do dospelosti, keď v roku 2014 dosiahla veku 21 rokov. Tento míľnik v živote spoločnosti je spojený i s výraznou obmenou firemnej identity spoločnosti, ktorá je postupne uvádzaná na všetkých teritóriách a ktorá bude dokončená do konca tohoto roka.

Nové logo obsahuje dva základné aspekty, ktoré sú pre spoločnosť Remak dôležité. Prvým je pohyb, prúdenie, vzduch, ktoré sú stelesnené upraveným písmenom E. Druhým aspektom je zdôraznenie písmena M ako počiatočného písmena rodinného priezviska Měrka, majiteľov spoločnosti. Rodina, či už v tom úzkom slova zmysle tradície rodinnej spoločnosti, tak i v širšom slova zmyslu rodiny zamestnancov, partnerov a priateľov, je pre spoločnosť Remak dôležitou hodnotou a záväzkom.

V tomto okamihu sa najvýraznejšie zmena firemnej identity premietla do nových internetových stránok. Cieľom bolo vytvoriť užívateľsky príjemný web, ponúkajúci všetkým návštevníkom jednoduchší a rýchlejší prístup ku všetkým častiam prezentácie a k požadovaným informáciám. Prezentácia je teraz podrobnejšie rozčlenená, novo ponúka napríklad prehľad aplikačných možností našich zariadení. Ako si sami určite povšimnete, výrazne bola posilnená tiež grafická stránka obsahu.Veľký priestor je venovaný významným referenciám, v ktorých bežia k spokojnosti koncových zákazníkov naše vzduchotechnické zariadenia.

Stránky reagujú na aktuálne trendy a sú optimalizované i pre prezeranie na mobilných zariadeniach.

Do novej éry vstupuje spoločnosť Remak nielen s novými internetovými stránkami, ale i s novými službami a produktmi. S tými budú obchodní partneri v najbližšej dobe postupne zoznamovaní.