Bežné vetranie

Bežné vetranie

Typickými zástupcami aplikácií takzvaných bežných sú kancelárie, školy, múzeá, sklady, športové haly, potravinárske závody, pivovary či mliekarne. Jedná sa o prevádzky so strednou početnosťou kondenzácie a stredným chemickým a prachovým znečistením.

Tieto aplikácie sa nachádzajú v miernom alebo chladnom klimatickom pásme s najvyšším stredným atmosférickým znečistením (SO2 5 μg/m3 až 30μg/m3), prípadne subtropickom a tropickom klimatickom pásme s malým znečistením.