Čisté prevádzky a zdravotníctvo

Čisté prevádzky a zdravotníctvo

Hygienické alebo tiež čisté prevádzky kladú zvláštny dôraz na čistotu. Typickými zástupcami sú zdravotnícke prevádzky a laboratóriá, výroba polovodičov, nanotechnológie, farmaceutický priemysel.  Hygienické prevádzky vyžadujú nezávadné a komfortné prostredie a vzduchotechnika je jediný nástroj pre dosiahnutie týchto cieľov. 

V prípade nemocníc znamená nezávadné a komfortné prostredie skrátenie zotavovacieho pobytu pacienta a vyššiu výkonnosť a kvalitu práce lekárov i sestier. Výsledkom je priemerne vyššia spokojnosť pacientov a vyššia kapacita zdravotníckeho zariadenia.

Aplikačné riešenie spoločnosti REMAK je preto po všetkých stránkach prispôsobené jednoduchej čistiteľnosti, aplikácii UV žiarenia a použitiu sanačných prostriedkov s nízkymi koncentráciami chlórnanov (napr. chlórnan sodný NaClO), chloridov, chlorečnanov, peroxidov (napr. peroxid vodíka H2O2), ozónu (O3) atď.