Prostredie s nebezpečenstvom výbuchu

Prostredie s nebezpečenstvom výbuchu

V prostredí s nebezpečenstvom výbuchu musí byť bezpečnosť na prvom mieste. Spoločnosť REMAK je jednou z mála profesionálov na poli výroby vzduchotechnických jednotiek pre prostredie s nebezpečenstvom výbuchu. Vyrábame a dodávame vzduchotechnické zariadenia v súlade so smernicou ATEX100 (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES) vrátane všetkých príslušných skúšok a certifikátov.