Seizmické prostredie

Seizmické prostredie

V oblastiach s rizikom výskytu zemetrasenia je základným cieľom naprojektovať a vybudovať všetky konštrukcie a systémy (vrátane vzduchotechniky) tak, aby i v prípadoch výskytu maximálnych výpočtových hodnôt parametrov zemetrasenia bolo zamedzené porušeniu konštrukcií a technológií a potenciálnym stratám na životoch. 

Zvláštne požiadavky sú kladené na stavby elektrární, ktoré musí byť možné pri zemetrasení bezpečne odstaviť a v prípade jadrových elektrární je nutné zabezpečiť také podmienky, ktoré umožnia bezpečné dochladenie aktívnej zóny reaktora.

Tým spoločnosti REMAK disponuje príslušným know-how v oblasti seizmickej odolnosti konštrukcií vzduchotechnických jednotiek, vďaka ktorému sme schopní sa s týmto veľmi špecifickým požiadavkom vysporiadať k maximálnej spokojnosti zákazníka.