Vento

Vento

Potrubné jednotky Vento sú zástupcom zostavného vetracieho a klimatizačného systému, ktorý je určený pre aplikácie s prietokom vzduchu až 10.000 m3/h. Ich stavebnicová koncepcia umožňuje maximálne prispôsobiť projekčné riešenie zložitým dispozičným podmienkam rekonštrukcií a dostavieb. Jednotlivé komponenty systému možno radiť do klimatizačných zostáv alebo voľne prepojovať vzduchotechnickým potrubím.

Komponenty

Podľa potrieb zákazníka zostavíme systém z širokej ponuky komponentov a príslušenstva

— ventilátory

— rekuperátory

— ohrievače

— chladiče

— filtre

— zvlhčovače

— tlmiče hluku

— klapky

— a ďalšie