Centrum současného umění DOX

Kultúra
Česká republika
Praha

Galéria DOX – Centrum súčasného umenia bolo vybavené vzduchotechnickými jednotkami pre výstavné haly, sály a reštauráciu.