Chladiace centrum Dalkia

Priemysel
Česká republika
Ostrava
2012

Dodávka vzduchotechnického zariadenia pre unikátnu diaľkovú sieť chladu, prvý v Českej republike.