Kasárne/Kulturpark

Kultúra
Slovensko
Košice
2013

V rámci akcie "Košice 2013 Európske hlavné mesto kultúry" boli zrekonštruované bývalé kasárne na umeleckospoločenské priestory. Inštalované AeroMaster XP a clony DoorMaster.

Tagy: