Lékařská fakulta UP

Školstvo
Česká republika
Olomouc
2012

Rozsiahla dodávka VZT jednotiek AeroMaster XP v rozmerovom rade XP 04 až XP 28 s celkovým vzduchovým výkonom cca 180.000 m3/h. Väčšina VZT jednotiek obsahuje doskovú rekuperáciu a s ohľadom na zvýšené nároky na čistotu vnútorného prostredia je veľká časť zariadení v hygienickom prevedení.