Ovládání frekvenčních měničů Vacon a napěťových regulátorů pomocí vzdáleného ovladače ORe 5

Ovládání frekvenčních měničů Vacon a napěťových regulátorů pomocí vzdáleného ovladače ORe 5

Frekvenční měniče dodávané společností Remak a.s. umožňují ovládání dvěma způsoby: řídicím signálem 0-10V, nebo kombinací sepnutí třemi bezpotenciálovými kontakty. Volba způsobu ovládání se nastavuje v menu frekvenčního měniče.

Transformátorové regulátory TRN jsou ovládané pouze kombinací sepnutí třemi bezpotenciálovými kontakty, přímé řízení signálem 0-10 V neumožňují.

Kombinace sepnutí je generována buďto přímo řídicí jednotkou, nebo ovladačem ORe 5. Kombinace jsou pevně dané, jakákoliv jiná kombinace, než níže uvedené znamená STOP. Kombinace pro jednotlivé stupně výkonu jsou totožné jak pro regulátory TRN, tak pro frekvenční měniče.
V praxi to znamená přivádění řídicího signálu +24V ze společné svorky ( 49 - TRN, 6 - FM ) na svorky jednotlivých vstupů ( 41, 42, 43 - TRN, 10, 14, 15 - FM ).

Mimo sepnutí potřebné kombinace pro nastavení rychlosti je nutno sepnout i povel START:

  • u frekvenčního měniče sepnutím svorek 6 - 8
  • u regulátoru sepnutím svorek 46 - 47, sepnutím svorek 47 - 48 se regulátor vypíná, příp. se resetuje porucha

 

Schéma propojení frekvenčního měniče Vacon a ovladače ORe5

Frekvenční měnič není připraven pro připojení termokontaktu motoru, které je nutno řešit jiným způsobem (např. jisticí relé STE, STD)

 

Schéma připojení regulátoru TRN a ovladače ORe5

V tomto zapojení plní regulátor nejen funkci regulace výkonu, ale zároveň slouží jako hlídač stavu termokontaktů
a při jejich rozepnutí zajistí bezpečné odpojení silového přívodu k motoru.
V případě, že je regulátor svázán s řídicí jednotkou, přebírá tato funkci hlídače termokontaktů, regulátor potom plní
pouze funkci regulace výkonu. V tomto případě je nutno vyblokovat veškeré bezpečnostní funkce regulátoru
propojením svorek 48 - PT2. Konkrétní schéma zapojení je vždy dodáno s řídicí jednotkou.

 

Schéma zapojení dvou frekvenčních měničů Vacon s ovladačem ORe5

 

Schéma zapojení dvou regulátorů TRN s ovladačem ORe5

Jak je patrno ze schématu je ovládací napětí +24V připojeno pouze z jednoho regulátoru (svorka 49), resp. z jednoho frekv.měniče (svorka 6). Svorka druhého regulátoru (měniče) zůstane nepřipojena.