Montáž vzduchotechniky v seizmickém prostředí

Montáž vzduchotechniky v seizmickém prostředí

V oblastech s rizikem výskytu zemětřesení je základním cílem naprojektovat a vybudovat všechny konstrukce a systémy (včetně vzduchotechnicky) tak, aby i v případech výskytu maximálních výpočtových hodnot parametrů zemětřesení bylo zamezeno porušení konstrukcí a technologií a potenciálním ztrátám na životech.

Zvláštní požadavky jsou kladeny na stavby elektráren, které musí být možné při zemětřesení bezpečně odstavit a v případě jaderných elektráren je nutné zabezpečit takové podmínky, které umožní bezpečné dochlazení aktivní zóny reaktoru.

Tým společnosti REMAK disponuje příslušným know-how v oblasti seismické odolnosti konstrukcí vzduchotechnických jednotek, díky kterému jsme schopni se s tímto velmi specifickým požadavkem vypořádat k maximální spokojenosti zákazníka.

Kontaktní formulář

3 + 4 =
Vyřešte tento jednoduchý matematický problém a vložte výsledek. Např. pro 1 + 3 zadejte 4