ErP 2016 – Európai Bizottság rendelete – hasznos tudnivalók

Lényeges tudnivalók a szellőztetőberendezésekre vonatkozó Erp rendeletről

Az Európai Unió fokozatosan szigorítja előírásait az energia fogyasztó termékek környezetbarát tervezését illetően, így a 1253/2014/EU rendelet frissítése alapján szigorodtak a légkezelő- és szellőztetőberendezéseket érintő követelmények is. Ennek köszönhetően az Erp irányelv (gyakran EcoDesign vagy Ökodizájn néven említetik) az eddigiektől eltérően már több szempontból vizsgája a légkezelőt, mint szellőztető rendszert. 

Kire vonatkozik az Erp – hol érvényes?

Minden energiafogyasztó termékre érvényes, amit az EU-n belül gyártanak, vagy hoznak forgalomba. Minden EU teröletére importált termékre is érvényes! Egyelőre kivételt képeznek az EU-ból exportálásra kerülő termékek.

Mikortól hatályos?

A rendelet alapján 2016. január 1–től lépnek érvénybe a szigorított előírások. Mivel a kivitelezés/üzembe helyezés időpontja a mérvadó, így a légkezelőnek minden esetben meg kell felelnie az irányelvnek. 

2018. január 1-től újabb szigorítások lépnek érvénybe.

Mit ír elő? 

 • Minden kétirányú szellőztetőberendezésnek rendelkeznie kell hővisszanyerővel (a hővisszanyerő nélküli befúvó + elszívó szellőztetőberendezések alkalmazását a rendelet TILTJA)
 • Minden hővisszanyerőnek rendelkeznie kell bypass ággal
 • A hővisszanyerő minimális hatásfoka 67% (EN 308 szerint vizsgálva, azaz +5°C külső levegő és +25 °C elszívott levegő hőmréséklet mellett kell elérnie)
 • Közvetítőközeges hővisszanyerőnek 63% hatásfokot kell teljesítenie a fent említett referencia számítás alapján. 
 • A szellőztetőberendezésnek tartalmaznia kell elszívó oldali középfinom (M5) és befúvó oldali finom szűrőt (F7-F9) 
 • Minden szellőztetőberendezésnek  fokozatmenetes vagy többfokozatú ventilátorhajtással kell rendelkezni
 • Ventilátor maximális belső SFP határértékeket nem lehet túllépni

Korrekciós tagok (SFP)

A hővisszanyerés hatékonyságának növekedésével a nyomásesés is növekszik, ami magasabb specifikus ventilátorteljesítményt igényel. Igy minden 67 %-tól magasabb hatásfokú hővisszanyerővel rendelkező szellőzőrendszer bónuszértéket kap a maximálisan elérhető belső SFP határértékéhez. 

E = (ηt_nrvu – 0,67) * 3 000

Ami alapján minden +1% hatásfokkal a referenciagéphez képest +30 W/m3/s belső SFP bónuszértéket kapunk (ennyivel emelkedhet a belső SFP érték).

Szűrőkre vonatkozó korrekciós tag – F 

Abban az esetben kell alkalmazni, ha a berendezés eltér a kétirányú szellőztetőberendezés referenciakonfigurációjától (nem tartalmazza az előírt minőségű szűrőket).

2016. január 1-jétől: 

F = 0, ha a referenciakonfiguráció teljes 

F = 160, ha a középfinom szűrő hiányzik (2018.1.1-től:  F = 150)

F = 200, ha a finomszűrő hiányzik (2018.1.1-től:  F = 190)

F = 360, ha a középfinom szűrő és a finomszűrő is hiányzik (2018.1.1-től:  F = 340)

Ami alapján ha hiányzik az előírt szűrőosztály, a megengedhető maximális belső SFP értéket a fenti értékekkel csökkenteni kell (ennyivel csökken a maximális belső SFP érték).

Kivételek az Erp direktíva alól?

 • Lakóépületek szellőztető berendezései max. 250m3/h
 • 30 W teljesítményfelvétel alatti berendezések 
 • Hőszivattyúval ellátott berendezések (pl. uszodai páramentesítő légkezelő berendezések)
 • Mérgező, korrozív, gyúlékony, abrazív (poros elszívás) levegőt szállító berendezések
 • Kizárólag recirkuláltatott levegővel üzemelő berendezések (max 5% friss levegő)
 • ATEX berendezések – robbanásbiztos tér
 • Vészhelyzeti berendezések: pl. tűzvédelmi alkalmazások (rövid időtartamú működtetés)
 • Önálló ventilátor saját házzal (327/2011 EU rendelet vonatkozik rá)
 • Berendezés motorja a légáramon kívül kerül elhelyezésre, ahol az üzemi hőmérséklet > 65°C vagy < -40°C
 • Szállított levegő hőmérséklete >100°C vagy <-40°C
 • Berendezések melyek tápfeszültsége > AC 1kV vagy DC 1,5kV

Miben nyilvánul meg?

 • Erp megfelelést tanúsítvánnyal tanúsítani kell (gyártó kötelessége)
 • Erp tanúsívány tartalmát a rendelet szigorúan meghatározza
 • A rendelet értelmében gyártó szerepébe léphet az a kivitelelő is, aki különböző légtechnikai elemekből saját maga állít össze szellőztetőberendezést / rendszert

Gyakorlati hozománya?

 • A berendezések mérete és tömege sok esetben nő (mivel egyrészről a magas hővisszanyerési hatásfok követelménynek, másrészről a maximálisan megegedhető belső SFP határértékeknek egyszerre kell a szellőztetőberendezéseknek megfelelniük, esetenként ez csak nagyobb kisebb légsebesség mellett, nagyobb készülékházzal oldható meg)
 • Légsebesség csökkenése (a fentiek miatt)
 • Előnyben a forgódobos hővisszanyerési mód (nagy esélyel a forgódobos hővisszanyerőt tartalmazó berendezések készülékház növekedés nélkül is megfelelnek a rendeletnek)

*Részletes leírást a 1253/2014/EU rendeletében olvasható.
A BIZOTTSÁG 1253/2014/EU RENDELETE (2014. július 7.)
a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szellőztetőberendezések környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról