Czyste pomieszczenia i zdrowotnictwo

Czyste pomieszczenia i zdrowotnictwo

Higieniczne lub także czyste pomieszczenia to specjalne wymagania dotyczące czystości. Typowymi przykładami są laboratoria, zdrowotnictwo, produkcja półprzewodników, nanotechnologie, zakłady farmaceutyczne.  Czynności higieniczne wymagają bezpiecznego i komfortowego środowiska i urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne są jedynym środkiem za pomocą którego można osiągnąć takich celów. 

W przypadku szpitali oznacza bezpieczne i komfortowe środowisko krótszy pobyt pacjenta oraz wyższy poziom efektywności i jakości pracy lekarzów i pielęgniarek. Wynikiem jest przeciętnie większe zadowolenie pacjenta oraz zwiększona zdolność szpitala.

Aplikacyjne rozwiązanie spółki REMAK jest z tego powodu całkowicie dostosowane do możliwości łatwego czyszczenia, zastosowania promieniowania UV i do wykorzystywania środków remediacji z niskimi koncentracjami podchlorynów (naprz. podchloryn sodu NaClO), chlorków, chloranów, nadtlenków (naprz. nadtlenek wodoru H2O2), ozonu (O3) itp.