DoorMaster P

DoorMaster P

Kurtyny powietrzne DoorMaster typoszeregu P są przeznaczone do instalacji wewnętrznej ponad lub obok bram w budynkach przemysłowych, gdzie można przewidywać wyższą częstotliwość ruchu środków transportu, ewent. osób. Typowymi instalacjami są hale przemysłowe, magazyny, doki, garaże, serwisy samochodowe, myjnie, suszarki, hale targowe, supermarkety, itp. Za pomocą nich można osłaniać drzwi aż do długości 4,5 m, ewentualnie wzajemnie je połączać w celu osłonięcia większych otworów bramowych. 

Doskonały stosunek cena x wydajność

Kurtyna typu DoorMaster P jest zaprojektowana z uwzględnieniem wymagania klientów, którzy w swoich zakładach pzemysłowych wymagają maksymalnie funkcyjne rozwiązanie z minimalnymi kosztami.

Oryginalna konstrukcja

Kurtyna jest zaprojektowana jako wysokociśnieniowa. Prąd powietrza wytworzony przez jeden wentylator jest z dużą prędkością (10 – 16 m/s) wydmuchiwany przez specjalną szczelinę płytkową.