DoorMaster D

DoorMaster D

Kurtyny powietrzne DoorMaster typoszeregu D są przeznaczone do eliminowania swobodnego przepływu powietrza pomiędzy środowiskiem wewnętrznym i zewnętrznym w przestrzeniach jakimi są naprzykład ośrodki administracyjne, supermarkety, restauracje, garaże, magazyny Itp. Są przeznaczone do instalacji wewnętrznej powyżej drzwi wejściowych na wysokości od 2,4 m do maks. 3,0 m.

Top design

 

Koncentrowane na wydajność

Typoszereg DoorMaster D jest koncentrowany na wydajność i skuteczność. Nasi klienci mogą być pewni, że nawet rozmiarowo duże drzwi nie będą powodować strat ekonomicznych.