Větrání - vzduchotechnická zařízení pro kanceláře

Větrání - vzduchotechnická zařízení pro kanceláře

Typickými zástupci aplikací tak zvaně běžných jsou kanceláře, školy, muzea, sklady, sportovní haly, potravinářské závody, pivovary či mlékárny. Jedná se o provozy se střední četností kondenzace a středním chemickým a prachovým znečištěním. 

Tyto aplikace se nachází v mírném nebo chladném klimatickém pásu s nejvýše středním atmosférickým znečištěním (SO2 5 μg/m3 až 30 μg/m3), případně subtropický a tropický klimatický pás s malým znečištěním.