Aplikace Remak

Aplikace Remak

Mobilní aplikace REMAK je naší specializovanou konfigurací aplikace Inthouse jakožto platformy pro řešení mobilního ovládání inteligentních domů na bázi regulátorů Siemens a umožňuje dotykové základní ovládání a monitoring řídicích jednotek VCS společnosti REMAK a.s. na bázi regulátorů Siemens Climatix pomocí mobilního zařízení (telefonu, tabletu) na bázi Android OS (v. 4.1 a vyšší nebo Apple iOS v. 12.2. a vyšší). Případně je možné použít specifickou aplikaci také pro PC s OS Windows 64bit (desktop aplikace).

Nejsnazší ovládání řídicích jednotek VCS (a vzduchotechniky REMAK)

 

Mobilní aplikace REMAK - HMI (ovladač) k řídicí jednotce VCS formou mobilní aplikace - umožňuje dotykové základní ovládání a monitoring řídicích jednotek VCS pomocí mobilního zařízení (telefonu, tabletu).

 

Jedná se o volitelný doplněk, resp. rozšiřující nadstavbu ke komplexnímu / servisnímu vzdálenému HMI@ WEB (v němž je také nutné provést uvedení VZT/VCS do provozu).

 

Aplikaci lze stáhnout zdarma z Google Play nebo App Store, vyhledejte na svém mobilním zařízení „Inthouse“ v Google Play nebo v App Store a zvolte „Instalovat“. Při prvním spuštění zadejte ID konfigurace, které jste obdrželi k vaší VCS (rozlišujte prosím malá a velká písmena).

 

Jako specifická alternativa je k dispozici rovněž aplikace pro počítače se systémem Windows 64bit se standardním ovládáním počítačovou myší a shodnou funkcionalitou jako aplikace pro iOS (s flexibilní velikostí okna). Aplikace ke stažení zde.

 

Základní funkce

 

1) Spouštění/vypínání zařízení

2) Nastavení:

- provozního režimu

- výkonu ventilace

- teplotního/vlhkostního režimu

- ohřevu/chlazení

- vlhkosti

- limitních hodnot teploty, příp. vlhkosti přiváděného vzduchu

- výkonů ventilátorů

- týdenního časového plánu

3) Monitoring provozního stavu zařízení

4) Reset poruch (po odstranění)

5) Přímé spuštění servisního HMI@ WEB v internetovém prohlížeči pro detailní servisní nastavení parametrů (regulační konstanty, atd.)

6) Nastavení předvoleb provozních režimů Automatická nebo ruční volba jazykové verze

7) Možnost přepínání mezi více VZT (ŘJ) Přímé prolinkování na aktuální on-line manuál

 

Připravili jsme pro Vás DEMO

 

ID konfigurace: C-DEMO-REMA-K001

při instalaci zařízení nutno použít volbu "lokální připojení"

IP adresa: gw.remak.cz

port: 10202

heslo PLC (JSON): SBTAdmin!

 

 

Poznámka: Aplikace pro iOS v aktuální verzi (č. 3.x …) není plně identická s aplikací pro Android (č. 2.x ...). Obsahuje jak určité formální (vzhledové) odlišnosti, tak i některé funkční. Nicméně jde o nepodstatné odlišnosti, jež jsou dány rozdílnými koncepty operačních systémů Android a iOS nebo omezení, která budou postupně v dalších verzích zprovozňovány jako např. nastavení/prohlížení specifických kalendářů (dny výjimek z týdenního plánu a dny vypnutí) – jsou zobrazeny jen dlaždice bez funkčnosti. Toto nastavení je nutno provádět např. prostřednictvím HMI @ WEB (přímý odkaz je v menu aplikace). 

 

 

 

 

 

 

iOS