Aplikace Remak

Aplikace Remak

Mobilní aplikace REMAK je naší specializovanou konfigurací aplikace Inthouse jakožto platformy pro řešení mobilního ovládání inteligentních domů na bázi regulátorů Siemens a umožňuje dotykové základní ovládání a monitoring řídicích jednotek VCS společnosti REMAK a.s. na bázi regulátorů Siemens Climatix pomocí mobilního zařízení (telefonu, tabletu) na bázi Android OS (v. 4.1 a vyšší nebo Apple iOS v. 12.2. a vyšší).

Nejsnazší ovládání řídicích jednotek VCS (a vzduchotechniky REMAK)

 

Mobilní aplikace REMAK - HMI (ovladač) k řídicí jednotce VCS formou mobilní aplikace - umožňuje dotykové základní ovládání a monitoring řídicích jednotek VCS pomocí mobilního zařízení (telefonu, tabletu).

 

Jedná se o volitelný doplněk, resp. rozšiřující nadstavbu ke komplexnímu / servisnímu vzdálenému HMI@ WEB (v němž je také nutné provést uvedení VZT/VCS do provozu).

 

Aplikaci lze stáhnout zdarma z Google Play nebo App Store, vyhledejte na svém mobilním zařízení „Inthouse“ v Google Play nebo v App Store a zvolte „Instalovat“. Při prvním spuštění zadejte ID konfigurace, které jste obdrželi k vaší VCS (rozlišujte prosím malá a velká písmena).

 

Základní funkce

 

1) Spouštění/vypínání zařízení

2) Nastavení:

- provozního režimu

- výkonu ventilace

- teplotního/vlhkostního režimu

- ohřevu/chlazení

- vlhkosti

- limitních hodnot teploty, příp. vlhkosti přiváděného vzduchu

- výkonů ventilátorů

- týdenního časového plánu

3) Monitoring provozního stavu zařízení

4) Reset poruch (po odstranění)

5) Přímé spuštění servisního HMI@ WEB v internetovém prohlížeči pro detailní servisní nastavení parametrů (regulační konstanty, atd.)

6) Nastavení předvoleb provozních režimů Automatická nebo ruční volba jazykové verze

7) Možnost přepínání mezi více VZT (ŘJ) Přímé prolinkování na aktuální on-line manuál

 

Připravili jsme pro Vás DEMO

 

ID konfigurace: C-DEMO-REMA-K001

při instalaci zařízení nutno použít volbu "lokální připojení"

IP adresa: gw.remak.cz

port: 10202

heslo PLC (JSON): SBTAdmin!

 

Doplňující poznámky k první verzi aplikace pro iOS

 

Aplikace pro iOS v aktuální verzi (č. 3.x …) není plně identická s aplikací pro Android (č. 2.x ...). Obsahuje jak určité formální (vzhledové) odlišnosti, tak i některé funkční. Nicméně jde o nepodstatné odlišnosti nebo omezení, která budou postupně v dalších verzích zprovozňovány jako např. přímé odkazy na www.remak.eu a návod k VCS nebo oblíbené položky a předvolby datových bodů anebo nastavení/prohlížení specifických kalendářů (dny výjimek z týdenního plánu a dny vypnutí) – jsou zobrazeny jen dlaždice bez funkčnosti. Toto je nutno provádět např. prostřednictvím HMI @ WEB, které ale rovněž nemá přímý odkaz v menu aplikace a je nutné ručně otevřít internetový prohlížeč a do něj zadat adresu zařízení. 

 

 

 

 

 

 

iOS