Aplikace Remak

Aplikace Remak

Mobilní aplikace REMAK je naší specializovanou konfigurací aplikace Inthouse jakožto platformy pro řešení mobilního ovládání inteligentních domů na bázi regulátorů Siemens a umožňuje dotykové základní ovládání a monitoring řídicích jednotek VCS společnosti REMAK a.s. na bázi regulátorů Siemens Climatix pomocí mobilního zařízení (telefonu, tabletu) na bázi Android OS (v. 4.1 a vyšší nebo Apple iOS v. 12.2. a vyšší).

Nejsnazší ovládání řídicích jednotek VCS (a vzduchotechniky REMAK)

 

Mobilní aplikace REMAK - HMI (ovladač) k řídicí jednotce VCS formou mobilní aplikace - umožňuje dotykové základní ovládání a monitoring řídicích jednotek VCS pomocí mobilního zařízení (telefonu, tabletu).

 

Jedná se o volitelný doplněk, resp. rozšiřující nadstavbu ke komplexnímu / servisnímu vzdálenému HMI@ WEB (v němž je také nutné provést uvedení VZT/VCS do provozu).

 

Aplikaci lze stáhnout zdarma z Google Play nebo App Store, vyhledejte na svém mobilním zařízení „Inthouse“ v Google Play nebo v App Store a zvolte „Instalovat“. Při prvním spuštění zadejte ID konfigurace, které jste obdrželi k vaší VCS (rozlišujte prosím malá a velká písmena).

 

Základní funkce

 

Spouštění/vypínání zařízení

Nastavení:

provozního režimu

výkonu ventilace

teplotního/vlhkostního režimu

ohřevu/chlazení

vlhkosti

limitních hodnot teploty, příp. vlhkosti přiváděného vzduchu

výkonů ventilátorů

týdenního časového plánu

Monitoring provozního stavu zařízení

Reset poruch (po odstranění)

Přímé spuštění servisního HMI@ WEB v internetovém prohlížeči pro detailní servisní nastavení parametrů (regulační konstanty, atd.)

Nastavení předvoleb provozních režimů Automatická nebo ruční volba jazykové verze

Možnost přepínání mezi více VZT (ŘJ) Přímé prolinkování na aktuální on-line manuál

 

Připravili jsme pro Vás DEMO

 

ID konfigurace: C-DEMO-REMA-K001

při instalaci zařízení nutno použít volbu "lokální připojení"

IP adresa: gw.remak.cz

port: 10202

heslo PLC (JSON): SBTAdmin!

 

Doplňující poznámky k první verzi aplikace pro iOS

 

Aplikace pro iOS v první verzi (č. 3.0 …) není plně identická s aplikaci pro Android (č. 2.9 ...). Obsahuje jak určité formální (vzhledové) odlišnosti tak i některé funkční. Částečně jde o nepodstatné funkční odlišnosti (např. chybějící přímé odkazy na www Remak a návod k VCS nebo oblíbené položky datových bodů,  substránku s předpovědí počasí, …) a také dvě podstatnější funkční odlišnosti – omezení, které budou postupně v dalších verzích zprovozňovány.

Především neobsahuje funkčnost nastavení/prohlížení časových plánů a specifických kalendářů (dny výjimek z týdenního plánu a dny vypnutí) – jsou jen zobrazeny dlaždice bez funkčnosti. Toto je nutno provádět např. prostřednictvím HMI @ WEB.

Rovněž neobsahuje názorné schéma s přehledem provozního stavu. Toto je ale alternováno řádkovým výpisem daných parametrů – jen je nutno se přihlásit do uživatelské role „Row view“ – heslo je pouze jedno písmeno „a“ (přihlášení je možné i v Androidu). 

 

 

 

 

iOS

Kontaktní formulář

3 + 13 =
Vyřešte tento jednoduchý matematický problém a vložte výsledek. Např. pro 1 + 3 zadejte 4