VCS

VCS

Řídicí jednotky VCS jsou kompaktní řídicí a silové rozvaděče pro decentrální regulaci a ovládání klimatizačních zařízení. Zajišťují vysokou stabilitu, bezpečnost zařízení a umožňují snadné ovládání včetně vizualizace provozních stavů.

Moderní funkce

Řídicí systém je založen na regulátoru Siemens a disponuje všemi zákazníky požadovanými funkcemi, od řízení na základě obsahu CO2 v prostoru, nastavitelné časové a teplotní režimy, freecooling až po připojení na nadřazený systém.

 

 

Ovládání pomocí mobilní aplikace

Aplikace REMAK umožňuje dotykové základní ovládání a monitoring řídicích jednotek VCS pomocí mobilního zařízení (telefonu, tabletu) na bázi Google Android OS nebo Apple iOS.

Bližší informace, včetně možnosti vyzkoušení DEMO jednotky, naleznete na produktové stránce aplikace.

 

 

Vizualizace VCS

Vizualizace umožňuje komfortně sledovat a ovládat vzduchotechnické zařízení. Jedná se o jedno kompaktní webové rozhraní společné s ovladačem HMI@ WEB, které zajišťuje přístup ke všem datovým bodům. Grafické rozhraní je postaveno na vektorové grafice. Tím je zajištěno vynikající zobrazení jak na velkých monitorech, tak na mobilních zařízeních.

 

Vizualizaci si můžete vyzkoušet na naší demo jednotce v následujícím odkazu:

 

DEMO VIZUALIZACE VCS 


Krok 1 – Ověření komunikace:

Přihlašovací jméno: SCADA

Heslo: 1234

 

Krok 2Přihlášení k rozhraní HMI@ Web (zadejte heslo: 4444) 

 

krok 2

 

Krok 3 – Stiskněte tlačítko Web picture“.

 

krok 3

 

Demo aplikace Remak

Scada