BIM V NEJVYŠŠÍ KVALITĚ

Projektování s využitím tzv. BIM technologie (Building Information Modeling) se rychle prosazuje a standardní 3D model již není v dnešní době dostačující. Projektanti a zákazníci proto stále častěji požadují výstupy návrhu VZT jednotek kompatibilní s BIM prostředím. BIM se také postupně dostává do evropské legislativy a rostoucímu trendu přispívají i vládní kroky, kdy v některých zemích je již BIM uzákoněn pro použití ve státních zakázkách a jinde se tento krok chystá. Roste tak logicky i počet projekčních kanceláří, kde je BIM již každodenním standardem. Ve snaze poskytnout BIM podklady co nejrychleji šla řada výrobců jednodušší cestou tj. vytvořili knihovny předdefinovaných pevných modelů pro omezenou část sortimentu.

Takový postup lze bez problému využít u standardizovaných výrobků. U plně konfigurovatelných sestavných jednotek, kde každá sestava je de facto originálem, je to nepraktické a uživatelsky nepřívětivé.

Ve společnosti Remak jsme se rozhodli investovat raději trochu více času a připravit skutečně komfortní řešení, přičemž jsme se zaměřili na nejrozšířenější BIM platformu na světě a tou je Autodesk Revit. Propojili jsme naši návrhovou aplikaci AeroCAD s platformou Revit. Prostředníkem je otevřený souborový formát IFC, který lze navíc použít v jakémkoliv jiném programu, který podporuje BIM procesy (Allplan, ArchiCAD, apod). Primárně je však naše řešení připraveno pro použití v programu Autodesk Revit (verze 2017 a novější).

Výsledkem je komplexní zpracování pro celý výrobní sortiment REMAK. Libovolnou sestavu, kterou nadefinujete v návrhovém programu AeroCAD, tak během chvilky přenesete do BIM prostředí a můžete s ním dále pracovat. V tomto jsme jedineční na českém trhu a řadíme se ke špičkám mezi evropskou konkurencí.

Zákazník pracující v BIM prostředí už nemusí objekty vytvářet ručně. To pro něj znamená významnou úsporu času a eliminaci chyb. U složitějších sestav navíc ani ruční vytváření není možné.

Funkce je dostupná od počátku října 2018, ale formou samostatného požadavku zasíláme zákazníkům BIM podklady již od srpna. Podrobnější popis toho, jak s novou funkcí exportu do formátu IFC pracovat, naleznete v přiloženém manuálu. Pro využití není nezbytné být uživatelem návrhového programu AeroCAD. Uživatelé, kteří nepracují s programem AeroCAD, si mohou požadované podklady vyžádat od svého nabídkáře nebo obchodního partnera REMAK.