Charitativní snídaně

Dne 13.12.2018 proběhla u nás v Rožnově pod Radhoštěm charitativní akce s názvem "Posnídejme spolu aneb lidé lidem".

Jak celá akce probíhala? Ženy z celé firmy připravily opravdu bohatou a pestrou snídani. Ve všech kuchyňkách ve firmě si pak všichni zaměstnanci společně užívali kulinářské hody a oceňovali výtvory svých kolegyň. Každý následně přispěl dobrovolným finančním obnosem do připravených kasiček.

Výtěžek akce je určen místní neziskové organizaci Kamarád, která poskytuje ambulantní služby sociální prevence pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení.

Byť se jednalo primárně o snídani, kolegové z odpolední a noční směny nebyli o hostinu ochuzeni a měli také pohoštění připraveno. Do akce tak byla zapojena celá firma. Zaměstnanci při této akci vybrali neuvěřitelnou částku 26 289 Kč. Vedení společnosti nenechalo tento výsledek bez povšimnutí a vybranou částku od zaměstnanců zdvojnásobilo. Při příležitosti předání výtěžku z charitativní snídaně byla dále předána částka ve výši 6750,- Kč, kterou darovali zaměstnanci firmy Remak ze svých odměn v programu PKP.

Dne 20.12.2018 jsme za společnost Remak a.s. a její zaměstnance darovali organizaci Kamarád finanční výtěžek v hodnotě 59 328,- Kč.

Děkujeme tak všem, kteří se na této akci podíleli a pomohli tak v předvánočním čase potřebným, zároveň se těšíme na případný další ročník, který by z této akce mohl udělat již tradici :)