Integrované navrhování a hodnocení budov 2015

Ve dnech 20. - 21.10.2015 se uskutečnilo v Praze již VI. sympozium Integrované navrhování a hodnocení budov 2015, jehož jsme se stali partnerem. Pořadatelem byla Společnost pro techniku prostředí, odborným garantem Ing. Jiří Petlach. V prvním dnu sympozia vystoupil v části :  Co trápí projektanta TZB  na téma Ecodesign Ing. Vít Měrka, který v rámci uvedeného diskusního bloku předal podnětné zkušenosti, týkající se této problematiky ostatním účastníkům sympozia. O úspěchu jeho příspěvku svědčí i délka jeho vystoupení, která tvořila podstatnou část diskusního bloku. Mezi dalšími přednášejícími byli výrobci vzduchotechnických zařízení, jako GEA LVZ, Systemair, SOLER & PALAU a odborníci v oblasti vzduchotechniky - Ing. Miloš Lain, Ph.D, a Ing. Jiří Petlach.