Nová vizualizace VCS

Vizualizace VZT zařízení významně usnadňuje práci obsluze i servisu. Díky přehlednému schématickému znázornění jednotky lze komfortně sledovat a ovládat vybrané provozní parametry zařízení. Nové kompaktní webové rozhraní společné s ovladačem HMI@ WEB jsme vyvinuli jako reakci na neustálý vývoj technických možností.

Oproti předchozí vizualizaci SCADA má nové rozhraní tyto výhody:

  • kvalita zobrazení je na mnohem vyšší úrovni - je využita vektorová grafika, schéma zařízení se vždy dobře a kvalitně vykreslí ve správné velikosti jak na velkém monitoru, tak na malém mobilním zařízení
  • zobrazení je dynamické - mění polohy klapek, barvy jednotlivých komponent (chod, porucha) apod.,
  • zvýšila se rychlost odezvy - rychlost načítání obrázku, změny datových hodnot a reakce uživatele je okamžitá.

Přesvědčit se můžete na našem Demu - viz produktová stránka VCS.