Nové řešení umístění ŘJ a FM do venkovního prostředí

Při instalacích VZT jednotek a jejich systému MaR ve venkovním prostředí čelí projektanti a montážní firmy výzvě v podobě vhodného umístění řídicí jednotky a frekvenčních měničů. Ty totiž vyžadují zvýšenou ochranu proti vodě, vlhkosti a slunci, jakož i výkyvům teplot včetně garance funkce i při teplotních extrémech.

Běžně se na trhu aplikují dva přístupy:

- integrace těchto prvků do speciálních komor, které jsou součástí VZT jednotky, což není v některých případech pro zákazníka komfortní (dochází k prodlužování VZT jednotky, zvýšení hmotnosti VZT jednotky aj.)

- zakázková výroba rozvaděčů určených do venkovního prostředí, jejíž nevýhodou bývá zejména vysoká cena a časová náročnost návrhu

Variantu VZT jednotek s integrovanými prvky měření a regulace nabízí a dodává i společnost Remak už řadu let.

Aktuálně představujeme standardizované provedení speciální rozvaděčové skříně pro venkovní provedení, obsahující řídící jednotku VCS nebo frekvenční měniče. Rozvaděčová skříň je standardně vybavena vytápěním a nuceným větráním pro zajištění chlazení, v našem návrhovém programu AeroCAD lze dále volit:

- doplňkové vybavení skříně jako je např. LED osvětlení, servisní zásuvka

- mezi závěsným a stojatým provedením skříně

Benefity našeho řešení rozvaděčových skříní pro venkovní prostředí:

- intuitivní, rychlý a automatický návrh v našem softwaru AeroCAD a to vždy optimálně dle skladby VZT jednotky bez nutnosti zapojení konstruktéra profese MaR

- jak je u REMAK a.s. běžnou praxí, tak současně s návrhem je generována dokumentace zahrnující mj. komplexní schémata zapojení a specifikaci kabeláže

- rychlost dodávky a příznivá cena standardizovaného řešení v porovnání se zakázkovou výrobou

Kromě výše uvedeného je zejména při rozsáhlejších projektech (větší počet jednotek) velkou výhodou tohoto provedení speciálních rozvaděčových skříních fakt, že umožňuje, řídící jednotky/frekvenční měniče "hnízdovat" na jednom místě pro všechny VZT jednotky a tím zjednodušit jejich uvádění do provozu, obsluhu aj.