Optimalizace návrhu VZT jednotek díky novým ventilátorům

Nabídka ventilátorů pro jednotky AeroMaster XP a AeroMaster Cirrus je nově rozšířena o typ ZAbluefin.

Díky použití těchto účinnějších ventilátorů s motory v prémiové třídě účinnosti IE3, jejichž geometrie oběžného kola je inspirována dokonalostí přírody, máme možnost optimalizovat návrh VZT jednotek a to sice:

- snížení příkonu ventilátorů až o 15%

- snížení akustického výkonu jednotek o cca 4-6dB, v některých případech jsme dosáhli i hodnot o 12 dB nižších

- zmenšení velikosti VZT jednotky, u které je nutné posoudit shodu s ErP nebo navýšení průtoku vzduchu u stávající jednotky, pro který vyhoví požadavkům Ecodesign

- snížení nominálních výkonů elektromotorů

Podrobněji zde: