Rozšiřujeme nabídku typů frekvenčních měničů a jejich volby dle potřeb projektu

Mít stejné typy frekvenčních měničů (FM) na celé jednotce nebo dokonce zakázce, sjednotit obsluhu, mít možnost ovlivnit celkový proud zařízení a napájecí soustavu - přesně toto jsou požadavky zákazníků, které nás vedly ke zpracování této inovace. Zajišťujeme tak možnost volby FM přesně dle potřeb dané zakázky a očekávání zákazníka.

Do nabídky byla nově doplněna celá řada frekvenčních měničů FC101 v krytí IP21 se vstupním napájení 3x400V.

Při této variantě dojde u nižších výkonů motorů ke snížení celkového proudu jednotky díky použití 3f napájení. Toto se využívá v případech, kdy vychází vyšší celkový proud a jeho snížení by umožnilo mít menší předřadné jištění a dimenzi vedení v budově. Dále tato varianta zajistí stejný typ FM na jednotce, případně na celé zakázce. Obsluha tak má sjednocené ovládání FM. Měniče se ovládají přes přehledné menu (jazykově mutované) na grafickém displeji. Odpadá tak potřeba složitého hledání významu datových bodů přes tištěné návody, jak je tomu u FC51.

Varianta měničů FC101 v krytí IP21 doplňuje tyto stávající varianty:

- kombinace řady FC051 v krytí IP21 a FC 101 v krytí IP21. V této variantě se na jednotku vyberou cenově nejoptimálnější FM, tzv. "economic" provedení. V tomto provedení se může stát, že na jedné vzduchotechnické jednotce mohou být použity FM dvou typů, což si nese za následek složitější nastavování a oživení jednotky a nejednotný design FM.

- FC101 v krytí IP54.

Celkově tak tyto varianty kompletují veškeré zákaznické potřeby.

Zmíněné varianty FM lze volit v software AeroCAD, jedná se tak o plně standardizované řešení se všemi výhodami, které standard přináší (rychlost návrhu a dodávky, cenová optimalizace).