Větráme pražský IKEM

Dostavba nových pavilonů G1 a G2 v pražském IKEM je jednou ze strategických vládních investic z oblasti zdravotnictví.

Nové prostory pro transplantační a kardiovaskulární medicínu zahrnují společný urgentní příjem, oddělení ARO, kardiologickou, metabolickou a angiologickou jednotku intenzivní péče.

Plně bezbariérová budova s moderními technologiemi bude využívat obnovitelné zdroje energie prostřednictvím energopilotů spolu s tepelnými čerpadly.

Celkem 14.564 m2 nové podlahové plochy bude větráno VZT jednotkami Remak X, AeroMaster Cirrus a potrubním systémem Vento o celkovém průtoku zhruba 320.000 m3/hod.