Výrobky Remak jsou na ErP 2015 připraveny

Výrobky Remak jsou na vyšší energetickou účinnost dle ErP 2015 připraveny. Na základě vyhlášky (ES) č. 327/2011 Komise ze dne 30. března 2011 k provádění směrnice 2009/125/ES (směrnice ErP) byla s účinností od 1. ledna 2013 pro ventilátory definována minimální účinnosti u ventilátorů ve výkonnostním rozsahu 125 W až 500 kW. Již v tomto období však řada výrobků společnosti Remak splňovala nové vyšší hodnoty předepsané minimální účinnosti, které mají platit od 1. ledna 2015. ErP2015 tak nemá žádný vliv na vzduchotechnické jednotky AeroMaster XP, AeroMaster FP a AeroMaster Cirrus. Změny se dotknou pouze některých výrobků z řad Vento, DoorMaster a střešních ventilátorů RF. Toto se odrazí i v technické dokumentaci a našem návrhovém software AeroCAD.

Striktní dodržení předepsané účinnosti ventilátorů je základním předpokladem pro označení CE a je nutnou podmínkou pro použití v členských státech EU. Energeticky nevyhovující ventilátory v našem sortimentu byly nahrazeny novými a všechny naše výrobky vyhovující výše uvedené direktivě jsou označeny symbolem CE. 

Podrobnější informace k této problematice tzv. ekodesignu lze získat v daných prováděcích nařízeních.

Chcete-li vědět, jaký to má dopad do projektu, na kterém aktuálně pracujete, rádi Vám pomůžeme. Neváhejte kontaktovat naše obchodní zástupce.

Pro teritoria mimo Evropskou unii zůstává zachována možnost objednání si i původních ventilátorů.