Hemato-onkologická klinika Olomouc

Zdravotnictví
Česká republika
Olomouc
2019

Vybudování nových prostor pro ambulantní provoz Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc zahrnující moderní stacionáře pro podávání chemoterapií a transfúzí, vyšetřovny lékařů, výkonovou místnost pro malé zákroky, čekárny s dostatečnou kapacitou a prostory pro centrum klinického hodnocení HOK. Realizací projektu vzniknou moderní a kapacitně dostačující prostory, které budou splňovat požadované podmínky pro poskytování ambulantní péče hemato-onkologickým pacientům. Pro zajištění požadované kvality interního mikroklimatu tohoto specifického oddělení slouží VZT jednotky REMAK v hygienickém provedení.