Janáčkovo divadlo Brno

Kultura
Česká republika
Brno
2018

V rámci rekonstrukce Janáčkova divadla v Brně je v naší dodávce mj. 12 ks VZT jednotek se systémem integrovaného zdroje chladu o celkovém chladicím výkonu cca 600 kW. Jelikož se jednalo o rekonstrukci s omezeným místem ve strojovně, požadavek projektanta byl na co nejmenší rozměry jednotek a současně splnění podmínek kladených legislativou na Ecodesign větracích jednotek, proto jsou přednostně použity rotační regenerátory zpětného zisku tepla, tam kde to není možné, tak byl použit vysokoúčinnostní systém glykolových výměníků pro zpětný zisk tepla. Z důvodů omezené kapacity dostupné elektrické energie jsou na vlhčení použity adiabatické zvlhčovače. Pro snížení potřeby elektrické energie na chlazení je využit systém adiabatického chlazení v odtahu a předchlazení přívodního vzduchu pomocí regeneračních výměníků. Kromě výše zmíněných zařízení jsou součástí dodávky další VZT jednotky a ventilátory pro větrání CHÚC.