Matematicko-fyzikální fakulta Praha

Školství
Česká republika
Praha
2019

Pavilon je umístěn na severním okraji pozemku MFF v Troji, v bezprostřední návaznosti na stávající areál. V objektu je navržena posluchárna pro 250 studentů, knihovna, specializované učebny, depozitář a ve 4.NP pracovny pedagogů a laboratoře. Objekt je řešen pro bezbariérové užívání osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Požadovanou kvalitu vzduchu v budově zajišťují zařízení REMAK mimo jiné se systémem integrovaného kompresorového okruhu chlazení ve VZT jednotkách.

Tagy: