Muzeum Kroměřížska

Kultura
Česká republika
Rymice
2021

V rámci revitalizace hospodářského dvora v Rymicích, který je součástí Muzea Kroměřížska proběhlo statické zajištění objektů, jejich rekonstrukce včetně nových fasád, nové přípojky sítí, terénní a sadové úpravy a oplocení. Rovněž je řešena ochrana sbírkového fondu a veškerého majetku a vybavení. Naše dodávka představuje 8 sestav vzduchotechnických jednotek AeroMaster XP včetně řízení VCS, s využitím integrovaného chlazení, speciálních kapsových filtrů či odporových zvlhčovačů.