Nemocnice s poliklinikou Galanta

Zdravotnictví
Slovensko
Galanta
2023

Nemocnice s poliklinikou Sv. Lukáše Galanta, s. poskytuje ústavní zdravotní péči (lůžková oddělení) v chirurgických i nechirurgických oborech. Dále také specializovanou ambulantní péči v odborných ambulancích. Součástí nemocnice jsou i oddělení společných vyšetřovacích a léčebných složek, které poskytují služby i nestátním obvodním a odborným ambulancím v celé spádové oblasti. Dodali jsme 2 sestavy vzduchotechnických jednotek řady X ve standardním a hygienickém provedení