Nemocnice Teplice, pavilon S

Zdravotnictví
Česká republika
Teplice
2020

Nový pavilon v areálu teplické nemocnice se zázemím pro centrální operační sály, centrální sterilizaci a anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO) s jednotkami intenzivní péče (JIP). Naše dodávka představuje 7 ks vzduchotechnický jednotek řady AeroMaster XP a 7 ks potrubních jednotek řady Vento v hygienickém provedení.