Nemocnice Třebíč PCHO

Zdravotnictví
Česká republika
Třebíč
2017

Nový pavilon chirurgických oborů (PCHO) v Nemocnic Třebíč je největší investiční akcí Kraje Vysočina ve zdravotnictví v jeho historii. Obsahuje příjmové a diagnostické ambulance, ARO, JIP a spojený lůžkový fond chirurgických oborů. REMAK dodal 9 VZT jednotek v hygienickém provedení, přičemž projektová dokumentace byla zpracována bez zohlednění požadavků Ecodesignu, v rámci realizační fáze projektu jsme naše VZT jednotky museli přizpůsobit jak požadavkům Ecodesignu, tak prostorovým možnostem původně zamýšleným pro strojovny.