Podnikatelský inkubátor KANOV

Průmysl
Česká republika
Karlovy Vary
2020

Podnikatelský inkubátor KANOV nabízí inovativním a začínajícím firmám start při podnikání a pomáhá s orientací v tržním prostředí. Dalším cílem je zintenzivnění spolupráce sféry vědy a výzkumu a soukromého sektoru. V rámci projektu jsme dodali několik sestav vzduchotechnických jednotek řad AeroMaster Cirrus a AeroMaster FP.