Denso Liberec

Průmysl
Česká republika
Liberec
2017

Pro výrobní závod Denso v Liberci jsme dodali VZT jednotky AeroMaster Cirrus a AeroMaster XP v celkovém objemu větraného vzduchu cca 250 000 m3/h, výkon plynových ohřívačů instalovaných v jednotkách je cca 1 MW. Jednotka pro větrání skladu hořlavých kapalin pak byla v ATEX provedení. U některých jednotek byly použity motory s EC technologií. Zajímavostí je rovněž použití rotačních regenerátorů s průměrem kola 3.5m.