Kasárne/Kulturpark

Kultura
Slovensko
Košice
2013

V rámci akce "Košice 2013 Európske hlavné mesto kultúry" byly zrekonstruovány bývalé kasárny na uměleckospoločenské prostory.