Nemocnice Blansko

Zdravotnictví
Česká republika
Blansko
2015

Nemocnice Blansko je kompletně certifikované zdravotnické zařízení, které poskytuje zdravotní služby v lůžkové a ambulantní, základní i specializované diagnostické, léčebné a preventivní péči. Pro větrání operačních sálů chirurgie jsme dodali jednotku AeroMaster XP v hygienickém provedení.