Výpočet nákladů životního cyklu

LCC

Cíl: Snížit náklady a emise CO2

Jedním ze způsobů jak eliminovat stále rostoucí ceny energií (viz graf) je návrh vzduchotechnického zařízení optimalizovaného pomocí LCC (life cycle costs) analýzy. První důsledkem návrhu zařízení optimalizovaného s využitím LCC analýzy je snížení spotřeby energie a tím pádem nižší náklady na jeho provoz. Druhým je snížení emisí CO2 a dalších látek znečisťujících životní prostředí.

LCC kalkulátor společnosti REMAK a. s. umožňuje výpočet ekonomických parametrů hodnocení vzduchotechnických jednotek jako je výpočet nákladů životního cyklu a doby návratnosti energeticky úspornějšího zařízení. Dále nabízí porovnání environmentálního vlivu provozu pomocí výpočtu emisí CO2 a spotřeby primární energie hodnocených vzduchotechnických jednotek.

V případě zájmu kontaktujte obchodní oddělení společnosti REMAK pro více informací.