Zkušební laboratoř

Zkušebna

  • Aerodynamika

První část zkušební laboratoře společnosti REMAK je určená pro měření aerodynamických charakteristik aktivních a pasivních prvků, tedy ventilátorů respektive filtrů apod. Aerodynamickými charakteristikami se rozumí průtok vzduchu a externí tlak. Měření elektrických parametrů a otáček je součástí aerodynamických měření aktivních prvků.

  • Akustika

Druhá část zkušební laboratoře je tvořena dozvukovou místností a je určená pro měření akustického výkonu aktivních prvků

  • Termodynamika

Ve zkušebně probíhají také termodynamická měření s využitím termokamery a jiných zkušebních postupů, které souvisí zejména s měřením parametrů definovaných normou EN 1886.

  • Speciální vývojová zařízení

V závislosti na typu vyvíjeného produktu uzpůsobujeme využití zkušebny.

Za zmínku stojí vývoj 2. generace bazénových jednotek REMAK, kdy pro vývoj bylo nutné simulovat extrémní zimní podmínky, tedy teplotu -15 °C a 90% vlhkost čerstvého vzduchu, u odtahového vzduchu pak teplotu 30 °C a 60% vlhkost. Tato simulace probíhala po dobu 3 měsíců v letním období, kdy teplota venkovního vzduchu šplhala přes 30 °C.