Zvyšujeme účinnost deskové rekuperace

Zvyšující se požadavky na parametry deskových rekuperátorů, zejména jejich účinnosti, jsou trendem v oblasti vzduchotechnických systémů, který systematicky sledujeme.

Po implementaci protiproudých výměníků do potrubních systémů Vento, kompaktních jednotek CAKE a podstropních jednotek AeroMaster FP tedy rozšiřujeme jejich nabídku i pro stojaté modulární jednotky AeroMaster XP určené pro větší průtoky vzduchu.

Nové protiproudé rekuperátory přinášejí několik výhod oproti stávajícímu řešení s rekuperátory křížovými:

- dosažení vyšších účinností zpětného zisku tepla

- snížení ceny jednotek

- zkrácení jednotek

- snížení hmotností

- možnost zvýšit vzduchový průtok VZT jednotky při splnění požadavku na Ecodesign

- lepší přístup do sekce rekuperátoru díky umístění servisních dvířek na všechny čtyři kvadranty sekce

Uspořádání nových sekcí je řešeno pro varianty s přívodem dole a v provedení jednotek nad sebou. Sekce protiproudého rekuperátoru je dostupná jak pro standardní aplikace, tak pro jednotky určené pro čisté provozy a zdravotnictví.

Sekce nejsou osazeny eliminátorem kapek, jelikož jejich primární využití se předpokládá pro jednotky plnicí Ecodesign, kde by rychlosti v kostce neměly překročit 2.5 m/s a rychlosti ve volném průřezu jednotky by měly být cca kolem 2 m/s a nemělo by tak docházet k úletu kapek dále do průřezu.