DORN Brno

Administrativa
Česká republika
Brno
2015

Pro zajištění interního mikroklimatu v prostorách polyfunčního objektu DORN v Brně jsme dodali VZT jednotky s regeneračním systémem zpětného zisku tepla a energeticky úsporným ultrazvukovým systémem vlhčení. Kromě jednotek pro větrání administrativních a obchodních prostor byly součástí naší dodávky také jednotky pro větrání prostoru garáží a chráněných únikových cest.