Těžební pole Kandym

Průmysl
Uzbekistán
Kandym
2017

Do nové rafinerie na těžbu a zpracování zemního plynu v Uzbekistánu, kde panují velmi náročné pouštní podmínky, jsme pro 12 stanic určených k umístění rozvaděčů technologií zajišťujících chod těžebních zařízení dodali VZT jednotky AeroMaster XP, včetně řídicích jednotek VCS. Odvětrání prostoru záložních baterií bylo realizováno ventilátory v nevýbušném provedení řady Vento. Součástí naší dodávky byly rovněž zdroje chladu, které musí garantovaně pracovat při venkovních teplotách 49°C. Pro tento projekt jsme rovněž zajistili zpracování projektové dokumentace části vzduchotechnika. Součást naší dodávky dále pak byla i kompletace systému MaR a to včetně uvedení do provozu v místě instalace v Uzbekistánu.