DUETT Business Residence

Administrativa
Slovensko
Košice
2018

Jedním z trendů ve stavebnictví jsou moderní kancelářské budovy, které poskytují uživatelům vysoký standard vnitřního prostředí. Jednou z takových je i DUETT Business Residence v Košicích. Kanceláře v této budově jsou realizovány ve standardu třídy A - nejvyšší na stupnici hodnocení A, B, C. Jsme velice rádi, že k vysokému standardu tohoto projektu můžeme přispět i my, díky dodávce VZT jednotek a zařízení. Hlavní dodávka našich zařízení spočívá ve 4ks centrálních VZT jednotek a několika dalších zařízení pro větrání prostoru garáží a CHÚC. Jelikož investor klade velký důraz na provozní náklady, jsou použity ventilátory s ECmotory a sorpční regenerátory zpětného zisku tepla a vlhkosti.