Nemocnice Teplice

Zdravotnictví
Česká republika
Teplice
2018

Jsme součástí nejvýznamnější investice do zdravotnictví v Teplicích za poslední desetiletí - Pavilonu operačních sálů a centrální sterilizace Nemocnice Teplice. Jednotky REMAK v hygienickém provedení zajišťují interní mikroklima v těchto prostorech: Superaseptický, septický a aseptické operační sály včetně jejich zázemí a prostoru centrální sterilizace. Další jednotky a zařízení REMAK pak zajišťují větrání zázemí zaměstnanců, technického zázemí a prostor CHÚC.