Sanatorium Klimkovice

Zdravotnictví
Česká republika
Klimkovice
2018

V průběhu roku 2017 a 2018 jsme se podíleli na výměně VZT jednotek pro větrání léčebných bazénů v Sanatoriu Klimkovice. Předmětem dodávky byly jednotky AeroMASTER XP v bazénovém provedení a to včetně řídicích jednotek VCS. Výměnou VZT jednotek došlo mj. ke snížení provozních nákladů. Tyto dodávky byly realizovány při minimalizaci omezení provozu Sanatoria, což na nás kladlo zvýšené požadavky na rychlost zprovoznění a spolehlivost zařízení, komplikací byly i malé transportní otvory do stávající strojovny, toto omezení si vyžádalo montáž deskového rekuperátoru jedné z jednotek až ve strojovně.