Umístění a popis měřícího přístroje

Metobuňka Remak

 

 

Měřící přístroj

T7511

Pro měření teploty, relativní vlhkosti a tlaku je použit snímač teploty, vlhkosti a barometrického tlaku s výstupem Ethernet T7511 od firmy COMET SYSTEM, s.r.o.. Snímač se skládá z externí sondy teploty a vlhkosti, která je propojena kabelem na hlavici s řídící elektronikou.

Přístroj umožňuje přenos změřených dat a jejich zobrazení, nebo presentaci několika způsoby. V tomto případě je využíván protokol SOAP a změřená data jsou posílána v 5 minutových intervalech ke zpracování na server.

Umístění snímače

Hlavice s řídící elektronikou a připojením na ethernet je umístěna v meteorologické buňce stojící v areálu společnosti Remak. Sonda se nachází v nadmořské výšce 362 m n. m.

 

Lokalita

Měření je prováděno na okraji průmyslového areálu v Rožnově pod Radhoštěm. Tato lokalita leží na úpatí Beskyd, které patří k chladnějším klimatickým oblastem s poměrně bohatými srážkami. Více informací o podnebí v tomto místě naleznete na stránkách Beskydy.cz.

 

Získaná data

Přístrojem jsou získány údaje o tlaku, teplotě a relativní vlhkosti. Z těchto údajů se na serveru dopočítávají další údaje určující stav vzduchu tj. měrná vlhkost, absolutní vlhkost, teplota rosného bodu, teplota mokrého teploměru, měrná hmotnost vzduchu a entalpie. Uvedené hodnoty se ukládají do archivu v různých časových průměrech.