Doporučení pro montáž a kontrolu odvodu kondenzátu

S příchodem vysokých venkovních teplot se ve zvýšené míře projevují problémy s odvodem kondenzátu vznikajícího při chlazení vzduchu. 

Z našich zkušeností má naprostá většina těchto závad původ v nesprávné montáži, případně v zanedbané údržbě odvodu kondenzátu
Dovolujeme si proto připomenout několik zásad, které je nutno dodržovat, abychom maximálně omezili problémy uživatelů s odvodem kondenzátu.

Doporučení pro montáž a kontrolu:

  • Zajistit správnou výšku sifonu v závislosti na tlaku ventilátoru (tyto informace jsou uvedeny v montážním návodu)
  • Zjistit zda je sifonu zalitý vodou (neplatí pro sifon s kuličkou)
  • Zjistit zda není sifon, vana nebo trubka odvodu kondenzátu znečištěna popř. zanesena (kontrola min. 2 × ročně)
  • Provést kontrolu těsnosti spojů, zejména spoje mezi odvodní trubičkou z vany a vlastního sifonu
  • odvodní potrubí nesmí být zaústěno do kanalizačního potrubí přímo, ale přes tzv. odkapnici, tzn. sifon ústí do volné atmosféry (max. délka 1 m sklon
  • min. 0,5 stupně ), viz nákres

 

Sifon v přetlaku a v podtlaku

  • Každý odvod kondenzátu musí mít svůj vlastní sifon
  • Vodorovné uložení celé VZT jednotky, tzn., zda není „z váhy“ a nedochází k hromadění kondenzátu na opačné straně, než je odvodní trubička
  • Pokud hrozí riziko zamrznutí je nutno sifon a trubky odvodu kondenzátu zaizolovat, popřípadě instalovat topný kabel