Lze střešní ventilátory RF řídit také pomocí frekvenčních měničů?

Lze střešní ventilátory RF řídit také pomocí frekvenčních měničů?

Ano, samozřejmě že lze. Výkon nových střešních ventilátorů řady RF můžete regulovat pomocí frekvenčních měničů Vacon 10. Schémata zapojení naleznete v aktuální verzi montážního návodu. Pro nastavení parametrů frekvenčního měniče postupujte podle následujícího návodu.

Nastavení parametrů frekvenčního měniče Vacon 10

 

K regulaci střešních ventilátorů řady RF… jsou použity čtyři výkonové řady frekvenčních měničů Vacon 10. Sada parametrů motoru, přednastavených ve frekvenčním měniči je z výroby vždy nastavená na nejnižší výkon střešního ventilátoru v dané výkonové řadě. Před vlastním spuštěním střešního ventilátoru je nutné zkontrolovat, zda souhlasí parametry motoru uvedené v tabulce č. 1 s nastavením sady parametrů měniče.

Jedná se o kontrolu těchto parametrů:

 • jmenovité otáčky – číslo parametru 1.3
 • proud motoru – číslo parametru 1.4
 • proudové přetížení – číslo parametru 1.7

 

Popis ovládacího panelu:

Popis displeje:

Aktuální provozní stav měniče zobrazují šipky na horním řádku displeje:
READY RUN STOP ALARM FAULT

 

Směr otáčení a způsob ovládání zobrazují šipky na dolním řádku displeje:
FWD REV I/O KEYPAD BUS

Na levé straně displeje zobrazuje šipka skupinu vybraných parametrů:
REF MON PAR FLT

Ovládací tlačítka:

(1) Navigační a ovládací tlačítko:
Slouží k nastavení a změny parametrů

(2) Tlačítko START:
Startuje motor a umožňuje ovládat měnič kmitočtu
z panelu měniče (v parametrizační konfiguraci Remak a.s. tlačítko blokováno)

(3) Tlačítko STOP:
Zastaví motor

Nastavení frekvenčního měniče

Postup kontroly a změny parametrů motoru:

 1. Frekvenční měnič musí být připojený na napájecí napětí
  - svítí podsvícení displeje
  - aktivní stav STOP

 2. Otočte navigačním kolečkem, až šipka na levé straně displeje bude blikat naproti nápisu „PAR“, stisknout navigační kolečko viz obr.

 3. Otáčením kolečka vybrat postupně parametr P1.3, P1.4, P1.7 a zkontrolovat hodnoty těchto datových bodů s tabulkou

 4. V případě, že všechny hodnoty parametrů souhlasí s údaji v tabulce č.1,stisknout 2x navigační kolečko pro návrat do monitorovacího režimu

 5. V opačném případě, kdy parametry nesouhlasí s tabulkou č.1, postupujte při změně parametrů dle níže uvedeného popisu

 6. Zobrazit parametr P1.3 a stisknout ovládací kolečko, zobrazený parametr se rozbliká, pomocí ovládacího kolečka nastavit požadovanou hodnotu dle tabulky a změnu nastavení potvrdit stiskem ovládacího tlačítka.

  Takto postupovat i u parametrů 1.4 a 1.7. Pro návrat do základního – monitorovacího nastavení stisknout 2x ovládací kolečko.

Nastavení FM pro řízení analogovým signálem

Výchozí nastavení frekvenčního měniče z výroby je konfigurováno pro řízení zadáváním příkazů přes digitální vstupy, což umožňuje napojení na řídící jednotky řady VCB, nebo ovládání pomocí vzdáleného ovladače ORe5. Pro připojení frekvenčního měniče k řídícím jednotkám řady WBC, nebo řízení otáček analogovým signálem (AI) 0 -10V se musí změnit nastavení parametru č. 3.3.

Výchozí přednastavení parametru 3.3 - “ 0 “ pro řízení AI změna parametru na “1“:

 1. Otočte navigačním kolečkem, až šipka na levé straně displeje bude blikat naproti nápisu „PAR“, stisknout navigační kolečko viz obr.
  Nastavení skupiny parametrizačních bodů
 2. Otáčením kolečka vybrat parametr P3.3 a stisknout ovládací kolečko, zobrazený parametr se rozbliká, pomocí ovládacího kolečka nastavit hodnotu “1“ a potvrdit stiskem ovládacího tlačítka
 3. Pro návrat do základního – monitorovacího nastavení stisknout 2x ovládací kolečko

Bližší popis nastavení frekvenčního měničeje je uveden v uživatelské příručce frekvenčního měniče řady Vacon 10.

The above-mentioned procedure has also been included in the current version of the Installation Manual.